Mateřská školaBlatno
Mateřská škola Blatno

„Není krásnější smích než
smích šťastných dětí“.

Poděkování

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Paní Marii Fridrichové a jejímu manželovi děkujeme za obdarování dětí plyšovými zvířátky a dětskými hudebními nástrojky.

P. Novotná z BD pro seniory přinesla dětem čokoládové bonbóny - velice děkujeme.

Do mikulášských balíčků věnovala maminka Verunky S. dětem cukrovinky,  dodavatel ovoce a zeleniny AVENTA CZ s.r.o. věnovala dětem ovoce. OBEC BLATNO obdarovala děti adventními kalendáři - za to velice děkujeme.

Děkujeme p. Měchurové a p. Králové za upečené perníčky.

Veliké poděkování patří rodičům Nelinky H., mamince Vincíka K., mamince Vitka G. za tůje a tatínkovi Honzíka K. za větvičky douglasky, mamince Verunky S. za vánoční dekorace k tvoření vánočních výrobků.

Poděkování patří také mamince Michálka J. za pastelky, které děti používjí denně při vybarvování omalovámek.

Za dýničky a tykvičky k podzimnímu tvoření děkujeme mamince Adélky C.,  rodičům Tomáška S. a dodavateli ovoce a zeleniny AVENTA CZ s.r.o.

Děkujeme manželům Sajfridovým za výtvarný a pracovní materiál, ze kterého měly naše děti velkou radost.

DĚKUJEME RODIČŮM A DALŠÍM DÁRCŮM ZA POMOC A PODPORU NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE, KTERÉ SI VELICE VÁŽÍME!

Školní rok 2022/2023

Děkujeme OBCI BLATNO za zapůjčení skákacího hradu při oslavě Dne dětí v MŠ. Děti si ve skákacím hradu svůj svátek velice užily.

Děkujeme p. místostarostovi Benešovi V. za zprostředkování nákupů potravin do školní jídelny, za drobné opravy v mateřské škole a školní jídelně.

Děkujeme OBCI BLATNO za obdarování dětí sladkostmi a nápoji při "ČARODĚJNICKÉM SLETU" a paní Novotné z bytového domu pro semiory za bonbonieru.

Veliké poděkování patří p. Žebrakovské D., Fridrichové M. a Přibíkové I. za zprostředkování příjemného prožitku dětem v podobě Mikuláše, anděla a čertíka s předáním mikulášské nadílky.

Obec Blatno věnovala výtěžek z prodeje u rozsvěcení vánočního stromu ve výši 4.500,-- Kč a ADVENTNÍ KALENDÁŘE. Velice děkujeme.

Děkujeme babičce Vincíka K. za věnování deskové hry "Člověče, nezlob se", při které si naše děti užijí hodně zábavy.

Děkujeme p. Benešovi na dovoz stromečku k vánoční výzdobě prostor MŠ, p. Fridrichové L. za darování vánočních ozdob - kouličky a řetězy na strom.

Děkujeme za krásné vánoční výrobky k prodeji u rozsvěcení vánočního stromu: maminka Kubíčka J. vyrobila vánoční svícny a upekla a nazdobila perníčky, babička Lucinky Z. upekla a nazdobila perníčky a perníkové stromečky, maminka Davídka D. věnovala háčkované vločky a háčkované  zavěsy, maminka Vítka G. upekla jablkový závin, na kterém si všichni moc pochutnali. Paní Štěpánková H. nám věnovala vánoční svícen.

Věci do balíčků od Mikuláše nám věnovaly maminky Verunky S. a Julinky P., p. Novotná D. z bytové jednotky pro seniory věnvala dětem bonbonieru. Část ovoce do mikulášských balíčků darovala firma AVENTA CZ s.r.o. Všem velice děkujeme.

Veliké poděkování patří mamince Nelinky H. a tatínkovi Honzíka K. za zajištění přírodního materiálu - větviček na vánoční tvoření. Také děkujeme mamince Verunky S. za darování vánočních ozdob.

Manželé Sajfridvi věnovali dětem výtvarný materiál - barevné papíry, pastelky a fixy - za to velice děkujeme.

P. Fridrichová M. obstarala a přivezla dětem kukuřici na výrobu skřítků podzimníčků. Velice děkujeme.

Veliké poděkování patří rodičům Tomáška S. za poskytnutí tykviček a dýniček.

Děkujeme firmě AVENTA CZ, s.r.o. za dýně Hokaido k podzimnímu tvoření. 

Děkujeme p. Benešovi V. za drobné elektroinstalaterské opravy, za velmi dobrou spolupráci v době, kdy působil jako starosta obce Blatno.

Děkujeme p. Sládkové J. za retro kočárek a panenku.

Děkujeme babičce Karolínky D. za poskytnutí hub, které jsme využily jako vzdělávací pomůcku.
 

 

Děkujeme rodičům i dalším dárcům za podporu a pomoc naší mateřské škole, které si velice vážíme!

Veškeré finanční a sponzorské dary jsou využity na rozvoj vzdělávání a podporu dětí Mateřské školy Blatno.

 

Školní rok 2021/2022

Děkujeme rodičům Malvínky K. za organizaci a úhradu programu pro děti v MŠ - BALÓNKOVÁ EVIČKA - uskutečněného za účelem oslavy Malvínky šestých narozenin a zároveň k rozloučení s mateřskou školkou.

Oslava Dne dětí se povedla. Děkujeme zřizovateli - OBCI BLATNO za zapůjčení skákacího hradu pro děti. Poděkování dále patří p. Jungmanovi, p. Novotné, p. Pham a OBCI BLATNO za cukrovinky pro děti.  P. Pham děkujeme také za barevné nafukovací balónky. 

Se souhlasem p. Sajfrída prožily školkové děti krásné dopoledne s piknikem v pergole u rybníku "Harajz" - za to velice děkujeme.

Děkujeme OBCI BLATNO za prořezání suchých větví stromů včetně úklidu na školní zahradě, za obdarování dětí sladkostmi a nápoji při "ČARODĚJNICKÉM SLETU", za sladkosti také děkujeme mamince Aničky P.

Děkujeme p. Halámkovi a synovi Davidovi za servis sekačky na trávu.

Děkujeme p. Orlíkovi za věnování zeminy a zrna k velikonočnímu osení.

Děkujeme tatínkovi Vincíka K. za věnování mulčovací kůry.

Velmi si vážíme spolupráce rodičů i dětí při testování v MŠ. Děkujeme.

Děkujeme obci Blatno - panu starostovi a paní místostarostce za účast na Rozsvícení stromečku a nadělování dárečků ve školce a také za dárečky, které si děti odnesly domů. Měly z nich velkou radost.

Věci do balíčků od Mikuláše či do adventního kalendáře věnovaly maminky: Aničky P., Nelinky H., Elišky J., Verunky S., Elinky a Julinky D. a babička Karolínky D. P. Novotná z Domova důchodců věnovala dětem bonboniéru. Část ovoce do mikulášských balíčků darovala firma AVENTA CZ, s.r.o. Velice všem děkujeme.

Děkujeme panu starostovi a p. Fridrichovi za drobné opravy v MŠ.

Děkujeme rodičům i prarodičům, kteří nám věnovali výrobky na prodej k rozsvícení vánočního stromu. Z důvodu zrušení této akce byl prodej zahájen ve školce. Výtěžek bude použit na nákup hraček pro děti pod stromeček. 

Krásné vánoční výrobky k prodeji věnovaly: maminka Kubíčka J. upekla a nazdobila perníčky, maminka Páti D. vytvořila vánoční svícny, babička Tomáška S. připravila nádherně zdobené perníčkové chaloupky a svícínky, Malvínka s maminkou vytvořily svícínky a maminka Davídka D. věnovala háčkované vločky.

Veliké poděkování patří všem, kteří nám zajistili větve na vánoční tvoření: maminka Nelinky H., p. Kolibač ml., maminka Tomáška S., maminka Vicníka K., p. Kadlecová z Jesenice, maminka Julinky a Elinky D. Maminka Kubíčka J. nám darovala tubičky na zdobení perníčků, které využijeme, až budeme s dětmi ve školce péct cukroví.

Děkujeme za obstarání a dovoz písku panu starostovi V. Benešovi a mamince Kubíka P.

Krásné duchy a pavoučky z lízátek pro děti připravila maminka Malvínky K., maminka Aničky P. darovala pro děti lízátka a gumové pavoučky. Děkujeme.

Děkujeme za okrasné dýně mamince a babičce Vanessky a Kubíka H. Dále za dýně a další přírodní materiál k tvoření mamince Nelinky H., mamince Tomáška S., dodavateli ovoce a zeleniny AVENTA CZ s.r.o., mamince Vincíka K. a také paní učitelce Lence.

Poděkování patří obci Blatno za kompostér, díky kterému můžeme kompostovat biologický odpad.

Materiál k tvoření na Rej duchů a strašidel nám věnoval p. Martin Jelínek. Děkujeme.

Děkujeme p. J. Navrátilové za velké sklenice k tvoření.

Děkujeme mamince Nelinky H. za dýně a mochyně k tvoření. Babičce Karolínky D. za materiál k tvoření a dovoz kukuřice. P. Lence Fridrichové za materiál k tvoření.

 

Školní rok 2020/2021
 

Oslava Mezinárodního dne dětí se povedla. Děkujeme obci Blatno za zapůjčení skákacího hradu pro děti. Poděkování dále patří p. Jungmanovi, p. Novotné, p. Pham a obci Blatno za sladkosti pro děti. 

Děkujeme za posekání trávy kolem školky p. Fridrichovi.

Skvělé dopoledne jsme si s dětmi užili 30. dubna na čarodějnice u rybníku "Harajz". Děkujeme manželům Sajfrídovým.

Děkujeme za servis sekačky p. Halámkovi.

Děkujeme p. Kuncovi za slunečnici pro ptáčky.

Děkujeme tatínkovi a dědečkovi Nicolky F. za drobné opravy a pomoc v MŠ. Děkujeme také mamince a tatínkovi Nicolky F. za zprostředkování nákupu a dovoz potřebných věcí, za odklízení sněhu před budovou MŠ a také za výrobu krmítka pro ptáčky.

Děkujeme mamince Martínka Z. za darování dezinfekce.

Děkujeme zřizovateli - Obec Blatno za dárečky pod stromečkem, které si děti odnesly domů.

Děkujeme rodičům Kubíčka P., Davídka D., Aničky P., Natálky J. a Verunky S. za sladkosti a drobné dárečky do balíčků od Mikuláše. Některé dobroty využijeme do adventního kalendáře, kdy děti každý den plní úkol z obálky a v některé je čeká také sladká odměna. Část ovoce do mikulášských balíčků darovala firma AVENTA CZ, s.r.o.

Velmi děkujeme za IT služby tatínkovi Tomáška S.

Mnohokrát děkujeme za hotové výrobky na prodej mamince Natálky J., mamince Nicolky F., dále za spoustu věcí k tvoření - mamince Malvínky K., p. Sládkové za vlnu a bavlnky. Děkujeme mamince Davídka D. za krásné háčkované ozdoby a babičce Tomáška S. za nádherně nazdobené perníčky, mamince Malvínky za dřevěné věnečky.

Žádné výrobky se na výstavce ve školce ani neohřály a už putovaly k novým majitelům nebo jako dárečky pro rodinu a známé. Za výtěžek můžeme dětem nakoupit hromadu dárečků, které dostanou v MŠ pod stromečkem. Ještě jednou Vám všem patří veliké poděkování.

Velice děkujeme Alternativě Blatno Malměřice za mlsky pro děti, které jsme dostali za vyrobená strašidýlka. Děti si moc pochutnaly.

Děkujeme p. Monice Kohoutové za velmi rychlé zprostředkování nákupu na dálku (Zahradní a květinové centrum Senomaty u Rakovníka) a dovozu věcí k tvoření do školky.

Děkujeme p. Zdeňku Polákovi za ochotu a dovoz větví, které jsme využili k vánočnímu tvoření.

Děkujeme mamince Malvínky K. za darování dětských roušek, které v případě potřeby můžeme využít. Dále za dřevěné základy na další dotvoření s dětmi.

Velice děkujeme za dýně na podzimní tvoření, které nám věnovali:

 • rodiče Tomáška S.
 • p. Pavel Dřevěňák z Domova pro seniory
 • p. Marta a p. Oldřich Duspivovi
 • a také AVENTA CZ, s.r.o. - OVOCE A ZELENINA

Děkujeme rodičům Vanessky a Kubíka H. za úžasné dřevěné kostky, které jsme využili k výrobě razítek. Děti tak mají každý svoji značku na razítku a na své výrobky i malůvky si mohou značku sami narazítkovat. Dále za vyrobení botníku pro děti na gumovky a vyšší botky.

Děkujeme obci Blatno za nanuky, které děti dostaly na konci školního roku.

Děkujeme tatínkovi a dědečkovi Nicolky F. za drobné opravy a pomoc v MŠ. 

MNOHOKRÁT DĚKUJEME

 

Školní rok - 2019/2020

Děkujeme mamince Martínka Z. za darování dezinfekce.

Poděkování patří:

 • Mamince Malvínky K. za ušití nového potahu na našeho velice oblíbeného mazlíčka, který slouží k odpočinku dětí. Také za různé odstřižky látek, které využíváme k tvoření. Také za různé odstřižky látek, které využíváme k tvoření.       
 • Tatínkovi a dědečkovi Nicolky F. za drobné opravy a pomoc v MŠ.
 • P. Halámkovi za servis sekačky.
 • Naší zaměstnankyni Marušce za šití roušek v těžké době koronaviru pro celý kolektiv MŠ.
 • Obci Blatno za zapůjčení a instalaci skákacího hradu, který si děti užily na Den dětí.

DĚKUJEME

Výrobky k prodeji u rozsvěcení vánočního stromu věnovaly maminky:

 • Malvínky K., Igorka D., Páti D., Anežky K. a Natálky J.
 • Obci Blatno děkujeme za finanční zajištění ohledně nového oplocení MŠ, které provedl pan Navrátil J. se spolupracovníky, za finanční příspěvek z prodeje pouťových koláčků v částce 5.600,-- Kč
 • Dýně, tykve, kukuřice, kaštany, větve a ostatní přírodniny a materiál k podzimnímu tvoření nám věnovali: rodiče Pavlínky a Ondráška C., Páti D., Nicolky F., Malvínky K., maminka Kačenky B., p. Duspivová Marta, p. Sýkora, p. Járová, dodavatel ovoce a zeleniny AVENTA CZ s.r.o.,
 • Představení pro děti – pohádku „O loupežníkovi“ nám nafotila maminka Nicolky F.
 • Velkou radost udělaly našim dětem barevné balónky od maminky Kačenky B.
 • Děkujeme všem, kdo nám stále vozíte papír do soutěže ve sběru papíru
 • Jehličnaté větve k vánočnímu tvoření nám poskytly - P. Taušová z Malměřic, p. Dittrichová z Blatna 
 • Děkujeme p. Sajfrídovi a p. Chytrému za šišky, tatínkovi Jakoubka P. za písek, p. Alexijové za dovoz potřeb na vytváření z prodejny v Senomatech, maminkám Nicolky F. a Terezky S. za materiál k vánočnímu tvoření (kouličky, pentličky, perličky…)
 • Maminka Anežky K. nám darovala různé potřeby k vytváření (patrony do lepicí tavné pistole, knoflíky, bavlnky…)
 • S drobnými opravami a údržbou v MŠ a ŠJ nám ochotně pomáhají tatínek a děda Nicolky F., tatínek Jakoubka P.
 • Obec Blatno zprostředkovala našim dětem občerstvení při výlovu rybníka „Za Taušovými“ - pro děti velmi příjemné překvapení, měly z toho velkou radost!

Všem velice děkujeme!

 

Školní rok - 2018/2019

 • P. Lucie Kovářová přivezla dětem  z Farmy Stebno od p. Milana Pěničky jahody, na kterých si děti náramně pochutnaly a v horkých dnech se osvěžovaly mraženou jahodovou dření.
 • Vestičky a motýlky na vystoupení předškoláků nám ušila p. Martina Králová.
 • Za fotografie z vystoupení děkujeme p. Lence Fridrichové.
 • Aparaturu na veřejné vytoupení dětí k závěru školního roku nám zapůjčil p. Miroslav Fridrich.
 • Děkujeme hasičům SDH Podbořany za příjezd a ukázku práce hasičů, za prostředkování děkujeme p. Petře Dubcové.
 • P. Gabriele Mikéskové a Petru Šrenkovi děkujeme za ukázku práce psovodů PČR.
 • P. Janě Bardounové děkujeme za nanuky pro děti.
 • Velké poděkování vám všem, kdo jste nám do školky nosili papír! I v tomto školním roce máme opět krásná umístění (viz. odkaz)!: demo.kovosrot.cz-wp-content-uploads-2019-06-zat_lou_2018_2019_ms.pdf (151.31 kB)
 • P. Jakubovi Sýkorovi děkujeme za pomoc při IT službách.
 • P. Jiřině Kraj Dudařové a  Obci Blatno děkujeme za výtěžek z diskotéky ve výši 5.000,- Kč.
 • Maminka Kačenky B. věnovala materiál k velikonočnímu tvoření.
 • Tatínek a děda Nicolky F. a tatínek Františka a Jakoubka P. pomáhají s různými opravami.
 • P. Miroslav Halámek nám pomáhá s údržbou sekačky a prořezáním stromů.
 • V balíčcích od Mikuláše měly děti kromě jiného čokoládové kalendáře od Obce Blatno a ovoce od dodavatele zeleniny AVENTA.CZ s.r.o.
 • Obec Blatno věnovala výtěžek z prodeje u rozsvěcení vánočního stromu ve výši 3.250,- Kč.
 • Výrobky k prodeji u vánočního stromu, za které velice děkujeme, nám věnovaly:
 • p. Renata Alexijová, p. Petra Cibulská, p. Eva Měchurová, p. Petra Dubcová, p. Mariana Kušnirová, p. Lucie Kovářová, p. Lucie Bejlková p. Lenka Fuková, 
 • p. Marie Kadlecová ,p. Lenka Fridrichová,
 • Pohádku "Dášeňka, čili život štěněte" nám přijel zdaleka a zdarma zahrát p. Petr Abbe Hroš, vedoucí souboru Divadlo dokola divadlodokola.cz díky manželům Peckovým
 • Tatínek Františka a Jakoubka P.  nás mile překvapil opravou fasády MŠ.
 • Dýně, tykve, klest, přírodniny a pomůcky nejen k podzimnímu a vánočnímu k tvoření věnovali: p. Z. Járová, p. L.Rendlová, p. S. Chytrý, dodavatel ovoce a zeleniny AVENTA CZ s.r.o., p. E. Měchurová, p. M. Králová, p. L. Fuková,  rodiče dětí z MŠ - M. Kadlecová, L. Kovářová, L. Fridrichová, J. Pecková, L. Taušová, J. Sýkora, M. Taušová, J. Bardounová
 • Obci Blatno děkujeme za výtěžek z prodeje pouťových koláčků.

Děkujeme všem! 

 

Školní rok 2017/2018

 • K houpadlu a průlezce jsme pořídili nové zahradní prvky - domeček a kolotoč, a to z dotace od zřizovatele - Obec Blatno. Děkujeme!

Poděkování

 • Vystoupení dětí k závěru školního roku pro vás nafotila maminka Valentýnky M.
 • Sukýnky na vystoupení k závěru školního roku nám ušila a věnovala maminka Emičky a Jarouška K.
 • V soutěži ve sběru papíru jsme získali poukaz na hračky v hodnotě 4.000,- Kč. Děkujeme všem, kdo nám papír nosíte!
 • Školní výlet jsme si velice užili v areálu ŠVP Sklárna. Děkujeme p. řediteli Tomáši Peškovi za umožnění a mamince Nicolky F. za zprostředkování.
 • Maminka Jarouška a Emičky K. přinesla dětem z Farmy Stebno  jahody, na kterých si moc pochutnaly. Také se osvěžily mraženou jahodovou dření, kterou jsme jim v horkých dnech připravili.
 • Projektové dny "Integrovaný záchranný systém" jsme mohli uskutečnit za pomoci psovodů PČR a maminky Matěje D., která zajistila  příjezd a ukázku Dobrovolných hasičů Města Podbořany v naší školce. Pro děti úžasné zážitky!
 • Den dětí byl pro děti skvělým zážitkem nejen díky celému týmu mateřské školy, ale i Obci Blatno, která zapůjčila a instalovala na zahradě MŠ skákací hrad, a také p. Van Dan Phamovi za dobroty do pokladu pro děti.
 • Tatínkové Františka P., Anežky K. a Nicolky F. pomáhají s opravami.
 • Obci Blatno děkujeme za postupnou úpravu školní zahrady, sladkosti k "Čarodějnému sletu" a p. starostovi za pomoc při zajišťování nákupu potravin, které jsou nezbytné pro vyvařování školní jídelny jak pro děti, tak pro cizí strávníky a není možné je pořídit z místních zdrojů a od dodavatelů.
 • P. Miroslav Halámek nám opět pomáhá s údržbou sekačky na trávu, p. Marie Halámková nás zásobuje odstřižky a různobarevnými plastovými cívkami od nití, se kterými si děti rády hrají i tvoří.
 • Háčkované kulíšky pro velikonočnoční kuřátka věnovala babička Emičky S., bílá vajíčka maminka maminka Nicolky F. a čokoládová vajíčka dětem věnoval p. Van Dan Pham, plastové kelímky na osení nám schraňuje maminka Tomáška A.
 • Tatínek Nicolky F, nám naistaloval magnetické tabule a pomohl nám sestavit "Legostolek", na který jsme domalovali silnici a je dětmi velice oblíbený a hojně využívaný.
 • Projektový den JAK SE VYKOUPIT Z PEKLA jsme mohli pro děti zrealizovat díky p. Tomášovi Peškovi, řediteli Školy v přírodě Sklárna, a jeho kolegům - Petře Žebrakovské,  Eriku Wohlandovi a Tomášovi Kulhánkovi, kteří se převtělili v Lucifera a jeho pekelnou družinu a také ve sv. Mikuláše s andílky. To vše ve chvílích tajemna, písniček, tanečků, světelných efektů, legrace, ale i poučení, a "pouze" za odměnu dětského smíchu, radosti, úžasu, bezprostředních reakcí i jiskřiček v očích! Za zprostředkování děkujeme mamince Nicolky F.
 • Krásné mikulášské boty, v kterých přinesl a v dalších letech bude nosit Mikuláš svoji nadílku, nám ušila a věnovala p. Kružíková, adventní kalendáře věnoval zřizovatel - Obec Blatno, mléčné bonbóny maminka Emičky S., část ovoce do mikulášských balíčků darovala firma AVENTA CZ, s.r.o., která nám zajišťuje dovoz ovoce a zeleniny.
 • Velice děkujeme vám všem, kdo jste nám věnovali různé vánoční ozdoby, dekorace, stuhy..., které jsme využili  k vytváření výrobků pro prodej při rozsvěcení vánočního stromu. Opravdu vás bylo hodně a moc jste nám pomohli!!! Chvojí a větve z tůje pro výrobu stromečků dodaly maminky Vojtíška T.,  Martínka Z. a manželé Boudovi. 
 • Krásné vánoční výrobky k prodeji věnovaly: svícny z chvojí maminka Matýska D., nitkové stromečky maminka Lukáška H. vánoční sněžítka maminka Anežky K, věnec z chvojí maminka Tomáška A. a perníkové svícny a ozdoby babička Andrejky S.
 • Za dýně, tykve, přírodniny..., k projektovým dnům "Podzimní strašidlení" velice děkujeme: rodičům Igorka D., Martínka D., Andrejky S., Matýska D., mamince Martínka Z., babičce Martínka Z., p. Zdeňce Járové, p. Evě Boudové, dodavateli ovoce a zeleniny AVENTA CZ s.r.o.
 • Led žárovky pro výzdobu nejen k "Podzimnímu strašidlení" nám věnoval tatínek Lukáška H.
 • Maminka Anežky K. věnovala celé balení patron do lepící tavné pistole.
 • Maminka Lukáška H. nosí materiál k tvoření.
 • Tatínek a dědeček Nicolky F. pomáhají s různými opravami.
 • P. Kružíková věnovala lepidlo.

Všem velice děkujeme!

 

2016/2017

 • Na zahradu jsme díky finanční podpoře ve výši 20.000,- Kč z prostředků Fondu LOGIT administrovaného Ústeckou komunitní nadací pořídili herní prvky - pružinové houpadlo Koník a průlezku Pejsek,  na dofinancování jsme použili částku ve stejné výši z provozní dotace od zřizovatele - Obec Blatno. Děkujeme!

Poděkování

LOGIT, s.r.o.Ústecká komunitní nadace

DĚKUJEME!!!

Pro rodiče

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25
1
26 27 28
29 30
1
1 2 3 4 5

Rychlý kontakt

Mateřská škola Blatno
okres Louny, p. o.
Blatno 154, 439 84
Blatno u Podbořan
MŠ: 415 217 526
Mobil: 736 752 285
ŠJ: 477 477 627 
477 477 628 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:20
TÝDEN:64
CELKEM:79920