Mateřská školaBlatno
Mateřská škola Blatno

„Není krásnější smích než
smích šťastných dětí“.

Informace pro MŠ

MŠ Blatno je příspěvková organizace, která nakupuje a vaří pouze z vybraných peněz našich strávníků. Z tohoto důvodu je nutné platit obědy vždy v plné výši měsíc dopředu, a to vždy k 1. dni v měsíci (např. platba na září  k 1. září).

Výše stravného se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb., příloha č. 2, kde jsou stanoveny finanční limity na nákup potravin dle věku strávníka, kterého dosáhne v aktuálním školním roce. Strávník je zařazen do věkové skupiny dle věku. Toto zařazení platí pro celý školní rok, tj. do 31.srpna (včetně), kdy končí školní rok.

Výše stravného

do 6 let

  • dopolední přesnídávka:  9,-  Kč
  • oběd:                                            20,-  Kč
  • odpolední svačina:          9,-  Kč

od 7 let  (OŠD)

  • dopolední přesnídávka: 10,- Kč
  • oběd:                                            23,- Kč
  • odpolední svačina:            9,- Kč

Vyúčtování přeplatků  či nedoplatků stravného při ukončení docházky v průběhu roku se provádí vždy následující měsíc, při ukončení docházky z důvodu  přestupu dětí MŠ na ZŠ (u předškoláků) se provádí vyúčtování na konci školního roku.

Přihlašování a odhlašování stravného nejpozději v pondělí do 7.30 hodin, ostatní dny do 7.00 hodin nebo den předem:

Telefonicky:    

Pokud dítě bude odhlášeno později nebo vůbec, počítáme s ním v plánování obědů a stravné bude účtováno !

Po nepřítomnosti dítěte ve škole je nutné nahlásit  den opětovného nástupu do MŠ !

V době podávání oběda ( 11:40 - 12:00 hod.)  je budova školy uzamčena, prosíme NEZVOŇTE!

Dopřejte svým dětem nerušený a klidný oběd při společném stolování.

Pro děti připravujeme plnohodnotnou a vyváženou stravu dle přísných norem a předpisů, závazných pro stravovací zařízení mateřských škol. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se o to, aby  vše alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému životnímu stylu. Prosíme tedy, zapojte se i vy - rodiče, a spolupracujte v této oblasti s námi.

Školní jídelna

Rychlý kontakt

Mateřská škola Blatno
okres Louny, p. o.
Blatno 154, 439 84
Blatno u Podbořan
MŠ: 415 217 526
Mobil: 736 752 285
ŠJ: 477 477 627 
477 477 628 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:32
TÝDEN:258
CELKEM:82800