Mateřská školaBlatno
Mateřská škola Blatno

„Není krásnější smích než
smích šťastných dětí“.

O nás

Mateřská škola Blatno od 20. ledna 2014 sídlí v nově vystavěné budově, která má kapacitu 24 dětí. Zřizovatelem je Obec Blatno. Spolupráci a pravidelný kontakt s obecním úřadem udržujeme ve vzájemné součinnosti. Aktuální pomoc se pohybuje v oblasti oprav a údržby majetku, při inventarizaci i ekonomickém hospodaření s finančními prostředky. Vše je závislé na počtu přijatých dětí a hospodářském výsledku.

Budova nové mateřské školy je jednopodlažní. V přízemí je šatna pro děti, umývárna se sociálním zařízením a sprchou, herna spojená s třídou a jako další místnost je ložnice s přilehlým skladem výtvarných a didaktických pomůcek. Dále je zde přípravná kuchyňka, která slouží k přípravě vydávání svačinek a oběda přímo v mateřské škole. Je to pro nás a především pro děti změna k lepšímu, protože dříve jsme na oběd přecházeli s dětmi do samostatné budovy školní jídelny.

Naše mateřská škola je jednotřídní, a proto se zde prolínají různé věkové skupiny dětí od nejmladších 2 letých. U nich dáváme důraz na postupnou a nenásilnou adaptaci, seznámení s prostředím MŠ, kolektivem a vrstevníky, postupné zapojení do hry a ostatních činností, rozvoj sebeobsluhy a samostatnosti. U nejstarších dětí se jedná o takovou nabídku činností, která je bude zajímat, ale zároveň povede k rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků potřebných pro úspěšný vstup do 1. třídy do ZŠ. Věnujeme se také mimoškolním činnostem, které přispívají k reprezentaci školy na veřejnosti, umožňují navázat lepší vztahy s rodiči, poznat děti i v jiném prostředí, vytvořit si s dětmi lepší kontakt a přátelský vztah. Využíváme při nich i pomoci rodičů podle jejich zájmů a možností.

Mateřská škola se nachází téměř na konci Obce Blatno. Tato obec, která spadá pod Ústecký kraj, leží těsně na hranici Plzeňského a Středočeského kraje. Velice často využíváme krásnou okolní krajinu s velkým rybníkem, lesy, skalními útvary k častým procházkám a polodenním výletům. Součástí areálu mateřské školy a školní jídelny je přilehlá velká zahrada s ovocnými a jehličnatými stromy a keři, kterou využíváme nejen k hrám, ale i k přímému pozorování měnící se přírody v různých ročních obdobích. Zahrada je za budovou na klidném a bezpečném místě a je především v teplých obdobích roku ideálním místem, kam odcházíme co nejdříve to jde, plnit nejrůznější cíle.

Zápis do MŠ vyhlašuje ředitelka školy v souladu se školským zákonem v době od 2. do 16. května, přijímány jsou děti od 3 let věku. V případě volné kapacity od 2 let věku, a to dle závazných kritérií o přijímání. Pokud není kapacita MŠ naplněna, je možné přijímat děti i v průběhu školního roku.

Základním posláním naší mateřské školy je podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj, v návaznosti na jeho výchovu v rodině a úzké součinnosti s rodinou.

V Mateřské škole Blatno je vzdělávání bezúplatné, zákonní zástupci hradí pouze stravné.

Z činnosti MŠ

 • logopedická prevence
 • účast v soutěži ve sběru papíru
 • karnevaly pro děti MŠ
 • divadelní představení v MŠ
 • účast na vítání občánků na OÚ
 • účast ve výtvarných soutěžích
 • tvořeníčka s rodiči
 • zpívání spojené s výrobky MŠ na rozsvěcení vánočního stromu
 • adventní tvoření
 • veřejná vystoupení v KD
 • mikulášská nadílka
 • Den dětí v MŠ
 • spolupráce se ZŠ a MŠ Jesenice, Masarykovou ZŠ a MŠ v Žihli
 • besídka k závěru školního roku
 • výlet na ukončení školního roku
 • rozloučení s předškoláky

O školce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25
1
26 27 28
29 30
1
1 2 3 4 5

Rychlý kontakt

Mateřská škola Blatno
okres Louny, p. o.
Blatno 154, 439 84
Blatno u Podbořan
MŠ: 415 217 526
Mobil: 736 752 285
ŠJ: 477 477 627 
477 477 628 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:20
TÝDEN:64
CELKEM:79920